Cztery bułki dwa łabądki po nich W PIT SWój wpisz dwie piątki
i bałwanka. Po nim ,, siedem "
- tak nakarmisz brzuch nie jeden!

KRS 0000225587
Kujawsko-Pomorski Odział Okręgowy PCK realizuje program dofinansowany z Funduszy Europejskich

,,Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów".

KRYTERIA REKRUTACJI DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH.

1.Obligatoryjne kryteria rekrutacji dla niesamodzielnych osób starszych.
a. osoba zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
b. osoba niepełnosprawna lub niesamodzielna
c. osoba która ukończyła 60. rok życia.
d. osoba nieprzebywająca w opiece całodobowej.
e. osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe lub prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub niepełnosprawną.

2.Priorytetowo będą traktowane osoby (kryteria premujące)
a. których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego
b .doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
c. korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
d. zamieszkujące obszar peryferyjny
e .zamieszkujące obszar zdegradowany
f. mężczyźni

KRYTERIA REKRUTACJI DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH.

1.Obligatoryjne kryteria rekrutacji:
a.osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną
b.osoba niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną .
c.osoba zamieszkująca i/lub pracująca i/lub ucząca się w województwie kujawsko-pomorskim.

KRYTERIA REKRUTACJI DLA OSÓB CHCĄCYCH PODJĄĆ ZATRUDNIENIE
LUB WOLONTARIAT JAKO OPIEKUN NIESAMODZIELNEJ OSOBY STARSZEJ.

1. Obligatoryjne kryteria rekrutacji:
a.osoba pełnoletnia
b.osoba zamieszkująca i/lub pracująca i/lub ucząca się w województwie kujawsko-pomorskim.

V BAL POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
NA ZAKUP SPRZĘTU DLA PODOPIECZNYCH PUNKTU OPIEKI NAD CHORYM W DOMU.
Który odbedzie się dnia 3 lutego 2018 w karczmie Czarci Młyn przy ulicy Chełmińska 208 o godzinie 19:00

 

 

joomla templates top joomla templates template joomla